ΠΟΙΡΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7

δείτε το στον χάρτη