ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ 34