ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 45