Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

3months

Home / 3months

6 ΧΡΟΝΙΑ

3 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

BEE FACTOR

παρε μεροσ στον διαγωνισμο και κερδισε

3 μηνh θεραπεια μαλλιων

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συμπληρώσεις τα στοιχεία και να διαλέξεις το προϊόν που επιθυμείς να κερδίσεις στον διαγωνισμό για την επέτειο των έκτων γενεθλίων της  BEE FACTOR. 

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τωρα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3MONTHS

1. Η Bee Factor Natural Cosmetics που εδρεύει στα Τρίκαλα, Καλαμπάκας 90, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

2. Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό σε εξωτερικό συνεργάτη όπου συλλέγει τα στοιχειά του κοινού που θα συμμετέχουν με σκοπό να διεξαχθεί ο διαγωνισμός μέσω ειδικής εφαρμογής, μέσω της οποίας θα γίνει και η κλήρωση του νικητή, ηλεκτρονικά.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

4. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

5. Διευκρινίζεται ότι ο εξωτερικός συνεργάτης δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

  1. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

  2. Κατά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού οι έξι (6) νικητές

θα δημοσιευθούν δημόσια στους λογαριασμούς που κατέχει η εταιρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως Facebook,Instagram,κλπ). Τα στοιχειά που θα δημοσιευθούν παραπάνω θα είναι: Όνομα, Επίθετο, Email, Πόλη-Περιοχή (κα- τοικίας), Προϊόν (που έχει κερδίσει). Επίσης οι νικητές του διαγωνισμού θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά ( με email ) σε πε- ρίπτωση που έχουν κερδίσει. Ηλεκτρονική ενημέρωση θα λά- βει μόνο ο κάθε ένας από τους νικητές του διαγωνισμού και όχι όλοι οι υποψήφιοι ξεχωριστά.

8. Μετά το πέρας 20 ημερών από την ενημέρωση τους και εάν η διοργανώτρια εταιρία αδυνατεί να έρθει σε επαφή με κάποιον από τους νικητές ή τα στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά από τον υποψήφιο ( για παράδειγμα λάθος email ) και γενικά σε κάθε περίπτωση που ο πρώτος νικητής της κάθε κλήρωσης δεν είναι εφικτό να ενημερωθεί ή δεν εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία του, το έπαθλο κερδίζει ο δεύτερος (2ος) επιλαχών της κλήρωσης και ούτω καθεξής αν ισχύουν τα παραπάνω στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

9. Για να συμμετέχει κάποιος θα πρέπει να δηλώσει το email του, το όνομα του καθώς επίσης και το προϊόν που επιθυμεί να κερδίσει.

10. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό.

11. Θα πραγματοποιείται μια κλήρωση κάθε μήνα και στο σύνολο έξι (6) κληρώσεις μέσα σε έξη (6) μήνες.

12. Κάθε μήνα θα υπάρχει και ένας νικητής ο οποίος θα αφαιρείται από τη λίστα των υποψήφιων για τις επόμενες κληρώσεις. Για κάθε νέα κλήρωση δε θα χρειάζεται ο υποψήφιος να ξανά δηλώνει συμμετοχή, η υποψηφιότητα του θα είναι μια (1) και εφάπαξ έως ούτω ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος οποιαδήποτε μέρα και ώρα επιθυμεί από την έναρξη έως τη λήξη του διαγωνισμού, ώρα 24:00 07/10/2022.

13. Η έναρξη του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 07/04/2022 και θα λήξει την 07/10/2022 και ώρα 24:00. Ο νικητής θα ανακοινώνεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα ξεκινώντας από τον μήνα Μάϊο (01-07/05/2022).

14. Ο κάθε νικητής ( στο σύνολο έξι νικητές ), δηλαδή ένας νικητής κάθε μήνα, θα κερδίζει μια θεραπεία τριών μηνών από αυτή που αρχικά θα έχει επιλέξει με τη συμπλήρωση της φόρμα του διαγωνισμού. Η θεραπεία περιλαμβάνει 1 προϊόν για κάθε μήνα (δηλαδή τρία ίδια προϊόντα στο σύνολο). Το δώρο θα το παραλάβει εξολοκλήρου (3 ίδια προϊόντα) σε μια αποστολή πακέτου. Σε περίπτωση που ο νικητής καταναλώσει και τα τρία προϊόντα σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών δε δικαιούται επιπλέον προϊόν.

15. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί κατόπιν κλήρωσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

16. Κατά την ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ βρίσκεται εδώ )

17. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο συμμετέχοντας αυτόματα αποδέχεται την ένταξη του λογαριασμού μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δηλώνει, στη λίστα αποδοχής ενημερωτικών μηνυμάτων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

18. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

16. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περί-

πτώση που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

2. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, εκτός του εκάστοτε νικητή και επιλαχόντα αντίστοιχα, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

3. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών email, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

4. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

5. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ βρίσκεται εδώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκεια του Διαγωνισμού
και χωρίς προειδοποίηση.

20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Κάνε την εγγραφή σου στο Newsletter και
ξεκλείδωσε τον κωδικό για έκπτωση 20%